Palmell de màxima durabilitat i resistència a l'abrasió.

Bona agafada en sec.

3mm làtex German Rough Profile + 4mm foam.