Política de lliurament de mercaderia

LLIURAMENT DE COMANDES

En enviaments nacionals espanyols peninsulars ia les Illes Balears:

Servei Business 6.95€ – Lliurament 24h/48h

Servei Economy 4.95€ – Lliurament 48/72h

Nacex Shop 3.90€ – Recollida Punt NACEX 24/48h

S'ha de tenir en compte que els terminis indicats es computen en dies feiners i que es poden veure afectats per festes locals o nacionals. 

Cal tenir en compte a més que les empreses de transport recolliran les comandes aproximadament a les 16h cada dia feiner. No podem assegurar que els enviaments realitzats més tard les 14h del migdia hagin de ser enviats el mateix dia que s'efectuï la comanda.

En les trameses a Canàries, a diferència de les trameses a Balears i Espanya peninsular, no es repercuteix l'IVA en el preu final del producte, no obstant el sistema duaner aplicarà les càrregues impositives corresponents. En cap cas no podrem determinar l'import dels impostos a pagar pel client en rebre la seva comanda ja que, en el cas de les Illes Canàries depèn de l'Impost General Indirecte Canari (“IGIC”) i “duanes de Canàries”.

El lliurament de les comandes es realitzaran al domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. De tal manera, TWOFIVE 2019, SL no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviament o servei de correus, assignada per a aquest efecte, com ho és l'absència del destinatari.

No es fan enviaments a apartats postals.

Sense perjudici de l'anterior, TWOFIVE 2019, SL haurà d'adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i si no és així, com més aviat millor, a satisfacció del remitent com del destinatari, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra de TWOFIVE 2019, SL


Política de devolucions

DRET DE DESISTIMENT

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies sense necessitat de justificació sempre que el producte no estigui fet servir. El termini de desistiment expirarà als 14 dies des del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns adquirits.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a

Twofive 2019, SL

CIF: B67406835

Carrer de la Pujada, 20, Bis, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona, ​​Espanya

Telèfon: 616 25 21 34 (tarifa de trucada local)

E-mail: info @twofivegloves.com

la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, un correu electrònic).

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici per part seva de el dret de desistiment sigui tramesa abans que venci el termini de desistiment.

Conseqüències del desistiment
En cas de desistiment per part seva li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard XNUMX dies a partir de la data en la que se'ns informa de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè retornar o lliurar els béns a

Twofive 2019, SL

CIF: B67406835

Carrer de la Pujada, 20, Bis, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona

Telèfon: 616 25 21 34 (tarifa de trucada local)

E-mail: info @twofivegloves.com

sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment de l'contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini de 14 dies.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Article 103. Excepcions a el dret de desistiment.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés de l'consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

b) El subministrament de béns o la prestació de serveis l'preu depengui de fluctuacions de mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l'consumidor i usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real depengui de fluctuacions de mercat que l'empresari no pugui controlar.

h) Els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s'ha d'aplicar a aquests serveis o béns addicionals .

i) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

k) Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

l) El subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés de l'consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

PUC CANVIAR LA TALLA D'UN PRODUCTE?
Si, a més el primer canvi de talla és gratis (*) (subjecte a l'acompliment de les condicions a dalt descrites i sempre i quan el producte no estigui usat).
No s'accepten canvis ni devolucions de productes personalitzats i / o usats a menys que sigui evident en el producte o en la personalització un defecte de fabricació.
(*) Vàlid per a Espanya Peninsular.

¿COM PUC CANVIAR O RETORNAR UN PRODUCTE?
Has d'entrar al següent link: https://returns.itsrever.com/twofivegloves/ i seguir tots els passos del sistema de devolució. Qualsevol altre dubte, pots posar-te en contacte amb Twofive 2019, SL al telèfon: 616 25 21 34 (tarifa de trucada local) o email: info@twofivegloves.com

PUC CANVIAR O TORNAR UN PRODUCTE PERSONALITZAT?
Un cop el teu producte hagi estat personalitzat ja no ho podràs ni canviar ni retornar, llevat que el producte presenti algun defecte de fabricació i / o de personalització. En aquest cas has de seguir els passos indicats en el següent punt.

Abans de triar l'opció de personalitzar t'aconsellem que t'asseguris que la talla que tries és la correcta.

HE REBUT UN PRODUCTE DEFECTUÓS, COM HO PUC CANVIAR?

T'has de posar en contacte amb Twofive 2019, SL al telèfon: 616 25 21 34 (tarifa de trucada local) o email: info@twofivegloves.com

COM REBUT ELS DINERS DEL MEU DEVOLUCIÓ?
El reemborsament corresponent a la devolució de la teva compra es realitzarà al propi sistema de devolucions, donant-te aquest 3 opcions a triar:

  • Transferència bancària: Els diners arribaran al teu compte bancari en qüestió de minuts.
  • Targeta regal: T'enviem una targeta regal perquè puguis tornar a comprar directament a la nostra web.
  • Mètode de pagament original: Rebràs els diners de la mateixa manera que vas pagar. Això pot trigar fins a 7 dies feiners.